Mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar , Oto Mesleki Yeterlilik Belgesi , Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Kurumlar

Mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar doğru adayların belirlenmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda sınav ve sonrası süreçlerde de adayların gözetiminden ve değerlendirilmesinden sorumludurlar.

Belge almaya hak kazanan adaylarla yapılan sözleşmede, adayların hangi kurallara uymaları gerektiği detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Sözleşmeye aykırı davranan belge sahiplerine bir takım yaptırımlar uygulanır. Belgenin askıya alınması, iptali ve benzeri yaptırımlar, belge sahiplerinin karşılaşacağı uygulamalardır.

Burada amaç, belge alan kişilerin genel ahlak kurallarına uyarak ve kimseyi mağdur etmeyerek, mesleklerini icra etmelerinin sağlanmasıdır. Personel ölçme ve değerlendirme işlemleri, sınavdan itibaren başlamış olur.

Oto Mesleki Yeterlilik Belgesi

Oto mesleki yeterlilik belgesi,  23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı resmi gazete yayımlanan yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir.

Bahsedilen kanun ile MYK yapısı güçlendirilmiş ve belgelendirme kuruluşlarının faaliyet alanları belirlenmiştir.

Avrupa uyum yasaları çerçevesinde, iş dünyasında sertifikalı çalışanların bulunması ve mesleklerde kalitenin artırılması amaçlanır.

İş veriminin artması ve meslekte çalışanların mağdur olmaması için belgelendirme sistemi uygulanmaktadır.

Oto mesleki yeterlilik belgesi aynı zamanda, otomotiv sektörüne de hitap eder. Oto alım satım işlemlerinde faaliyet gösteren kişilere yönelik de belgelendirme faaliyetleri yürütülür.

Meslekte gerekli olan kurallara uyulması ve iş kalitesinin artırılması, belgelendirme ile mümkün hale gelir.

Kalitenin artırılması adına belgelendirme kuruluşları, TÜRKAK tarafından akredite edilmişlerdir.

Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Makine bakımcı mesleki yeterlilik belgesi, makine sektöründe hali hazırda çalışan ya da gerekli şartları taşıyan kişilere verilen belgedir.

Belirli standartlar dahilinde belgelendirme işlemleri gerçekleştirilir. Sınavlarda da belirlenen standartlar dahilinde adayların bilgi ve becerileri ölçülür.

Program dahilinde aynı zamanda uluslar arası standartlara uygun belgelendirme işlemleri de yer almaktadır. Avrupa Birliği Standartları kapsamında düzenlenen belgelendirme işlemleri ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir.

İlgili programlara, MYK kurumunun resmi sitesinden ulaşabilirsiniz. Mesleki yeterlilik belgesinin amaçları:

  • Eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek,
  • Standart hale getirilen öğrenme çıktıları hazırlamak,
  • Eğitim ve öğrenim sürecini garanti altına almak

Olarak sayılabilir. Yatay ve dikey geçiş uygulamaları da bu kapsam arasında yer almaktadır.

www.scbelgelendirme.com.tr